Hoe kunnen we opgroeiende mensen helpen onderzoeken ‘wie ze zijn’? Wat kan een school betekenen om een eigen identiteit te vinden in onze wereld? Op welke manier kan een docent ruimte geven om kinderen / jongeren een eigen weg te laten vinden?

De vraag naar ‘wie wij zijn’ eist onze aandacht. In een wereld waarin steeds meer culturen met elkaar in contact komen, grote migrantenstromen zijn en waar we gezamenlijk voor uitdagingen staan als klimaatverandering is onze identiteit niet langer vanzelfsprekend. Terwijl het tegelijkertijd misschien wel dé sleutel is om met deze veranderingen om te gaan. Scholen en docenten hebben hierin een belangrijke taak te vervullen. Dus: wat te doen?

Deze conferentie gaat over hoe we invulling kunnen geven aan het vormen van een identiteit in ons onderwijs. Daarvoor is het belangrijk te kijken naar wie we zelf zijn, wat de identiteit van een school is en hoe we als docent opgroeiende mensen kunnen helpen hun mens-zijn vorm te geven.

De vraag naar identiteit is in de filosofie al eeuwenoud. ‘Ken uzelve’ luidde immers de uitspraak boven de tempel van Apollo te Delphi en was de lijfspreuk van de Atheense filosoof Socrates. Op de HAVO is ‘identiteit’ daarom ook het examenonderwerp voor de komende vier jaar. Wanneer ben je jezelf? Besta je eigenlijk wel? Kun je jezelf kennen?

Tijdens deze conferentie zullen we het vraagstuk naar identiteitsvorming vanuit veel verschillende invalshoeken benaderen. De bedoeling is om inspiratie te vinden, zelf te onderzoeken wat we met ‘identiteit’ eigenlijk bedoelen én hoe we hier in ons onderwijs zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Onze huidige Denker des Vaderlands, René ten Bos, zal ons meenemen in hoe school en denken samenhangen, gevolgd door een reeks van inspirerende sprekers die praktisch met ons aan de slag gaan: Leon de Bruin, Natascha Kienstra, Alderik Visser, Floor Rombout, Anders Schinkel, Alexandra Bronsveld & Else de Jonge. En een prikkelende afsluiting door De Jonge Denkers en Jesje de Schepper.

Of u nu beleidsmaker, teamleider, directeur of docent bent: iedereen heeft met dit vraagstuk te maken en deze conferentie biedt voor iedereen interessante activiteiten. Filosofiedocenten vinden extra verdieping en scholing voor hun examenonderwerp.

Eigen kinderen mogen eventueel mee, wij kunnen voor hen een filosofische workshop verzorgen. Kinderen geven misschien wel al een belangrijke aanwijzing wat er nodig is om vorm te geven aan een eigen identiteit: verwondering! Als geen ander staan ze open voor de wereld. Hoe kunnen we die openhouden, wakker houden of wakker schudden als die in slaap gevallen is?

Samenwerking & locatie
De conferentie wordt georganiseerd door de Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs (VFVO) in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en zal daarom ook plaatsvinden in Leusden (op de ISVW, Dodeweg 8, Leusden).