Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen hun mens-zijn vorm te geven? Wat kan een school betekenen om een eigen identiteit te vinden in onze wereld? Kom ook naar een grootse conferentie over Identiteitsvorming in onderwijs!

Onze Denker des Vaderlands, René ten Bos, zal ons prikkelen hoe school ons denken beïnvloed – gevolgd door vele workshops van filosofen, onderzoekers en onderwijsdeskundigen.

Voor inspiratie én praktische handreikingen om bezig te gaan met de rol van identiteit in ons onderwijs. Tijd om ons dieper te verwonderen – wellicht de sleutel tot een antwoord?

Voor en door wie?
De conferentie is bedoeld beleidsmakers, teamleiders, directeuren, docenten en ouders – iedereen die met de vraag naar identiteitsvorming in onderwijs te maken heeft. De conferentie wordt georganiseerd door de Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs, in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Lees hier nog meer over de conferentie…

Doe mee – op 17 februari 2018!